sand, teksty z czerwca 2010 roku

13 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

Cały Świat zapisany,
tyl­ko Człowiek nieświado­mie zapomina
jak czytać... 

myśl
zebrała 113 fiszek • 23 czerwca 2010, 23:35

Nieunik­nione nie zna sma­ku czasu,
ni za­pachu miejsca,
a chwilę wraz z człowiekiem trawi... 

myśl
zebrała 81 fiszek • 22 czerwca 2010, 18:43

...

Cze­kam na ten wiatr,
co nie wieje
By w To­bie się panoszyć

Cze­kam na ten piach,
co dusze roz­sy­puje na krawędzi
By na powrót ziarnkiem
zaistnieć

Cze­kam na Nic
Bo wszys­tkiemu się oddaje... 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 21 czerwca 2010, 10:24

próba...

Trwam w tych pustkach,
co na oścież ot­wierają noce
wy­sysając spokój po drugiej
stro­nie powiek

Słodzę solą, kar­mię się tym,
cze­go nie ma, obej­mując włosy
co by wiatr się w nich nie kochał...
Bo to cza­sem boli
Os­ta­tecznie się nie boję... 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 18 czerwca 2010, 18:09

Chłon­ny jest umysł, gdy dusza spragniona...In­spi­ried danioł 

myśl
zebrała 98 fiszek • 17 czerwca 2010, 22:43

Cu­da się nie dzieją, trwają w Człowieku
nie budząc cza­su ob­ja­wieniem, by się zdarzyć...


Agusi... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 16 czerwca 2010, 12:12

... są ta­kie ko­rytarze oczekiwań,
w których przyj­dzie nam się zgubić
Gdzieś po­między się spot­ka­my, by
umierać z satysfakcji... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 14 czerwca 2010, 12:27

Wy­cie do księżyca, które­go nie ma,
to naj­większe z rozczarowań... 

myśl
zebrała 98 fiszek • 12 czerwca 2010, 01:51

Na­gość ciała, duszy nie obnaży
Możesz zdzierać skórę, a krwi nie upuścisz... 

myśl
zebrała 89 fiszek • 11 czerwca 2010, 00:13

Nie na­zywaj swe­go życia powołaniem,
póki nie poczu­jesz się w nim wolny... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 9 czerwca 2010, 23:00

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]