sand, teksty z grudnia 2009 roku

22 teksty z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest sand.

..i jest ta­ka rzeczywistość,
gdzie od­da­jesz część siebie..
Nie ocze­kując nic w zamian 

myśl
zebrała 28 fiszek • 31 grudnia 2009, 15:47

Skrom­ność uk­ry­ta w zdolnościach,
na­pawa wsty­dem pychę wy­rytą w złocie.. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 grudnia 2009, 19:54

Uzu­pełniasz moją osobowość,
prze­pełniając am­pli­tudą przeżyć..
Tym sa­mym, uod­parniasz na strzały znikąd.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 grudnia 2009, 19:32

..dogłębnie się zatracamy,
nie do­tykając dna.. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 grudnia 2009, 13:44

Diabeł tkwi w moich myślach,
na Two­je pokuszenie.. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 27 grudnia 2009, 19:07

Żyjąc na pog­ra­niczu samotności..
Zewnętrzna się nie ujawnia,
a z tą drugą jes­tem na Ty.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 grudnia 2009, 01:33

Świat real­ny się zepsuł..
Każde­go dnia skle­jam się na nowo,
na­miętnościami spod lady.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 grudnia 2009, 00:44

Mo­ja in­tymność między ścianami..
Próbuj nie szukać,
a dos­ta­niesz mapę.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 grudnia 2009, 23:41

..i co z te­go, że jes­tem żywa,
jak igły ze mnie lecą.. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 grudnia 2009, 23:04

..nic to, że kocham za nic
i tak po­wiet­rze wokół co­raz cięższe,
wy­pełnia ma­terial­ne dusze.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 grudnia 2009, 17:16

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]