sand, teksty z grudnia 2010 roku

9 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

życie tłum­ne w mo­rały i pus­te baj­ki samotnego... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 grudnia 2010, 10:19

ludzie wciąż siebie szu­kają, tęsknią za daleko,
bo za blis­ko był czas, ale nie ten... 

myśl dnia z 13 marca 2016 roku
zebrała 100 fiszek • 27 grudnia 2010, 23:04

naj­częściej jes­teśmy rzad­ko, by w gęstwi­nie świata być nie do rozcieńczenia... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 grudnia 2010, 00:08

poez­ja zaw­sze młoda, umiera i rodzi się
równie in­tensyw­nie co uczucia,
które ją płodzą i zabijają... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 16 grudnia 2010, 20:56

niewie­dza do­mysłem słów pozostanie,
których język nig­dy nie zasmakuje... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 10 grudnia 2010, 22:55

szu­kaj człowie­cze is­kier w życiu,
bo nic in­ne­go Ci bar­dziej nie zaświeci... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 8 grudnia 2010, 23:17

naj­trud­niej chwy­tać za ciało, gdy dusza nieuchwytna
naj­trud­niej się bro­nić, gdy chcesz być pokonany... 

aforyzm
zebrał 171 fiszek • 6 grudnia 2010, 13:35

człowiek skraj­ności nie uni­ka, niepo­zor­nie przy­jem­ny jest smak
przejścia, z jed­nej w drugą... 

aforyzm
zebrał 143 fiszki • 4 grudnia 2010, 20:11

uk­ryj mnie pod swoim żeb­rem, bo sama
zni­kam za bardzo... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 2 grudnia 2010, 12:14

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]