sand, teksty z kwietnia 2010 roku

13 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

Za skórą za­sieki myśli
Jej wrażli­wością podszyte
Ot całe zło, które się nie czai... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 kwietnia 2010, 23:22

Krótko, zwięźle i na temat
Człowiek by chciał powiedzieć
Lecz język za krótki, myśli za głębokie... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 kwietnia 2010, 23:19

Cza­sem w ich oczach widać
su­my or­gazmów, niźli tęsknoty
za umiera­niem z miłości... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 24 kwietnia 2010, 11:59

...do­piero w je­go us­tach na­bierała powietrza
Nie zdając so­bie spra­wy, że uto­nie samotnością. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 23 kwietnia 2010, 22:33

Myśl, iż dusza się mieści w krop­li wody
Na­wie­dza równie często, co prag­nienie jej oczu
By jej nie rozlały... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 22 kwietnia 2010, 13:44

... nic to, że coś się wypala
Is­totnym, że da­je os­ta­teczne światło. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 kwietnia 2010, 01:16

Najdłuższe mil­cze­nie rodzi się z minut... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 15 kwietnia 2010, 00:22

Wy­tatuowała osiem w poziomie
Myśląc, że się nig­dy nie skończy... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 kwietnia 2010, 00:06

Czymże jes­tem wo­bec żalu,
który ki­pi zew­sząd nie zostawiając
na ni­kim suchej nitki... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 10 kwietnia 2010, 14:03

Myśli bo­se, nieo­dziane w szczerość
Boją się na­gości, wśród ty­lu pus­tych spojrzeń... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 9 kwietnia 2010, 13:12

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]