sand, teksty z kwietnia 2011 roku

6 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest sand.

po­siada­my w nas wszys­tko to,
cze­go bóg nig­dy nie stworzył... 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 17 kwietnia 2011, 01:14

cisza bra­cie uczy, przyz­wycza­ja do lekcji,
na której nig­dy nie pad­nie ani jed­no słowo... 

aforyzm dnia z 2 września 2011 roku
zebrał 164 fiszki • 14 kwietnia 2011, 21:43

cza­sem wiatr jest bogiem,
a my je­go niepot­rzeb­ny­mi reklamówkami... 

aforyzm
zebrał 135 fiszek • 8 kwietnia 2011, 21:41

nasze wy­bory zaw­sze pod zna­kiem zapytania,
szczególnie te dokonane... 

aforyzm
zebrał 129 fiszek • 6 kwietnia 2011, 22:56

ta­len­ty się wychy­lają, gdy nikt nie patrzy... 

aforyzm
zebrał 90 fiszek • 4 kwietnia 2011, 21:18

Ona mnie prze­raża, jed­ni wciąż się uczą na nią czekać,
in­ni zaś cza­su, by o Niej zapomnieć...
Mi­mo strachu, niecier­pli­wość się nie boi... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 kwietnia 2011, 00:00

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]