sand, teksty z listopada 2009 roku

15 tekstów z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest sand.

..dot­knięcie pustki,
liźnięte muzyką,
uświadamia..
Ile we mnie tęsknoty.. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 listopada 2009, 11:16

..zag­raj na mnie os­tatni raz,
nim stanę się Twoją fatamorganą.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 listopada 2009, 20:50

..złud­ne ryzyko..
Wrócić w przeszłość,
nie zmieniając wieku..
Mo­ment is­tnieje w chwili..
I jest równie ulot­ny, co sa­ma myśl.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 listopada 2009, 16:04

..cze­kam na lep­sze jutro,
zas­ta­nawiając się..
Kiedy będzie lep­sze dzisiaj,
sko­ro kiedyś nie istniało.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 listopada 2009, 22:39

Żyje w zgodzie ze sobą..
Ze Światem blisko..
Pat­rzę w oczy gdy mówisz..

Twój ciągły niedo­syt sprawia,
że jes­tem nie widzialna.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 listopada 2009, 20:23

...i choćbym miała mi­lion zeszytów..
Brakło by miej­sca na spi­sanie myśli o Tobie,
może le­piej pamiętać,
niżeli zap­rze­dać głowę na makulaturę.. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 listopada 2009, 22:46

Naj­pierw piszę,
później myślę i uz­mysławiam sobie,
że to mo­je życie.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 listopada 2009, 21:41

..wyk­win­tność ko­biece­go pożądania,
ga­si głód mężczyzny.. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 listopada 2009, 11:01

..Chwiej­ność chwili,
zmienia w wiatr..
Wy­pala historię,
a Ty błagasz, żeby
trwała wiecznie.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 listopada 2009, 19:39

..po­zor­nie z niczego..
Jes­teśmy wszys­tkim..,
ale nie dla siebie.. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 listopada 2009, 23:34

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]