sand, teksty z listopada 2010 roku

9 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

życie pełne me­tafor, co sta­nowi o nas, a po­między nami... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 27 listopada 2010, 00:13

is­tnieją słowa bra­kujące, choć us­ta namacalne...
dbaj człowie­cze o to mil­cze­nie, co w czte­ry oczy słucha. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 25 listopada 2010, 10:09

za­bolą ob­ce spoj­rze­nia, gdy bliskie
nie szu­kają Two­jego wzroku... 

myśl
zebrała 148 fiszek • 21 listopada 2010, 00:36

Człowiek często goły, cza­sem nagi
Tyl­ko praw­dzi­wa wol­ność, sądzi o naszym obnażeniu... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 19 listopada 2010, 21:42

w so­bie, to ja jes­tem wszys­tkim dla jed­ne­go istnienia,
a po za , tyl­ko wy­tar­te śla­dy niczego... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 13 listopada 2010, 12:35

to co nas bo­li, dos­ta­jemy otwarcie,
bądź za zam­knięty­mi drzwiami... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 12 listopada 2010, 11:42

zas­ma­kować w wyob­raźni tak, by końca nie poczuć... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 7 listopada 2010, 20:17

człowiek niczym wy­dep­ta­na ścieżka,
za zakrętem się nie wyprostuje... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 6 listopada 2010, 00:39

w myśli całości nie prze­mykać niepos­trzeżenie,
nie prze­ciekać przez palce,
nie ty­kać na tar­czy, a o cza­sie umierać z miłości... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 2 listopada 2010, 12:51

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]