sand, teksty z maja 2010 roku

14 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

Poz­ba­wiona podziel­nej uwa­gi, sku­piam rzeczywistość
skacząc z chwi­li na chwilę... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 31 maja 2010, 14:22

Nieza­leżni od chwil, dla miłości bez­cenne teraźniejsze... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 30 maja 2010, 21:52

Człowiek sam so­bie żywiołem, a czas je­go sprzy­mie­rzeńcem nig­dy nie będzie... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 27 maja 2010, 23:24

Nicze­go nie można prze­widzieć, pozornie
nasze oczy te­go nie zniosą... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 26 maja 2010, 00:26

Życie złudze­niami by­wa usłane,
człowiek miota bez­sennością, więc
nie bądź głupi, pościel so­bie od nowa... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 21 maja 2010, 12:00

Nie ogar­niam zbyt czys­tej for­my codzienności
Języ­kiem wspom­nień nie oblizuję,
uk­radkiem na nią pat­rzę i kształtuję... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 maja 2010, 11:02

Nie od­chodzę, nie biegnę
A jed­nak nieus­tannie cze­kam na Nią, stojąc w miejscu... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 19 maja 2010, 11:07

... bóg je­den wie, ile Człowiek wart w bez­kre­sie wszechświata. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 16 maja 2010, 18:26

Mis­trzos­two sa­mot­ności, mi­lion słów w jed­nym natchnieniu...


In­spi­red Ez3kiel 

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 maja 2010, 00:46

Bez­cenne tęskno­ty, niezas­po­kojo­ne rozczarowaniem... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 10 maja 2010, 13:41

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]