sand, teksty z marca 2010 roku

18 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

Człowiek w człowieku cza­sami z miłości,
często dla jej namiastki... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 28 marca 2010, 23:36

Tęskno­ta w każdej przes­trze­ni nielotem,
pew­nyś swych skrzydeł
Lecz nie przy niej... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 marca 2010, 10:38

Str. 8 Nieskończoność
Pożąda­nie na wdechu, napięte
niczym stru­ny je­go gitary...
Ko­niec pieśni
Możesz odet­chnąć pełną pustką... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 marca 2010, 23:15

Prag­nieniu kocha­nia, wza­jem­ność nie obowiązuje... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 marca 2010, 23:37

By­cie po­między, może i świad­czy o wrażliwości
Sta­nie ducha, przyz­wo­leniu rzeczywistości...
Lecz jaką trze­ba siłę w so­bie no­sić, by wybierać
z pomiędzy... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 marca 2010, 01:07

...Na czte­ry stro­ny za­pach je­go rozegnała
Bu­meran­giem wrócił
Przed­wiośniem odrodzony. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 19 marca 2010, 12:39

Za mało sprzecznych emoc­ji, by tworzyć
Za dużo pus­tych miej­sc, by z nich nie skorzystać... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 17 marca 2010, 20:22

Czy­tam dziś, czy­tam jutro
i przes­tać nie mogę, czując jak
spa­la się we mnie wczoraj... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 marca 2010, 21:52

Każda na­mias­tka, rodzi w człowieku
od­ro­binę jej pragnienia... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 15 marca 2010, 08:54

Miłość prądem dla świata,
tyl­ko człowieko­wi sro­go za nią płacić... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 marca 2010, 21:32

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]