sand, teksty z marca 2011 roku

6 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest sand.

w międzycza­sie naj­więcej splątanych
myśli roz­wiązu­je oczywistość... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 marca 2011, 23:29

mu­zyczny to or­gazm, człowiek stoi na płytach
życia i jest odtwarzany... 

aforyzm
zebrał 109 fiszek • 25 marca 2011, 21:48

piękno ut­kwiło w naszych pustkach,
w pełni nieograniczone... 

aforyzm dnia z 28 lutego 2017 roku
zebrał 167 fiszek • 13 marca 2011, 00:06

to co nas bo­li, pa­mięta o bardziej
i nie za­pomi­na zawsze... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 10 marca 2011, 22:15

... i przej­dzie Ci nieraz dro­ga pod nogami,
gdzie su­mienie uśpione, a błędy nie do wyrzucenia... 

aforyzm
zebrał 118 fiszek • 6 marca 2011, 12:39

brak tchu uświada­mia, ile jeszcze od­dechu nas ominie... 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 2 marca 2011, 11:47

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]