sand, teksty z października 2010 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

by­wają dni z pa­pieru, gdy cier­pli­wości czer­pać nam z ognia... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 31 października 2010, 00:30

życie nas przyp­ra­wia przerzu­cając przez le­we ramię,
korzen­nie do­piep­rza nie oszczędzając szczypty... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 21 października 2010, 22:44

wszys­tko rdze­wieje, a my szarzy ludzie
ko­lorem tęsknimy... 

myśl
zebrała 121 fiszek • 11 października 2010, 12:38

zbyt wiele skraj­ności, by przym­knąć powieki
zbyt wiele spoj­rzeń, by uniknąć wiat­ru
od ich przymykania... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 7 października 2010, 19:48

trze­ba Ci jed­ne­go słowa,
by roz­dwoić myśl, lecz sam ze sobą
się nie podzielisz... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 3 października 2010, 00:54

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]