sand, teksty z sierpnia 2009 roku

7 tekstów z sier­pnia 2009 ro­ku – auto­rem jest sand.

..ma­my coś wspólne­go.. ale już nic ze sobą.. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 sierpnia 2009, 13:25

..chciałabym spoj­rzeć w przeszłość..i po­wie­dzieć, że nie tęsknie.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 sierpnia 2009, 13:07

..smak i za­pach..dwa zmysły, których nie da się zapomnieć.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 sierpnia 2009, 17:21

..mo­ja wrażli­wość wy­padła mi z rąk..i roz­trzas­kała się na mi­lion kawałków.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 sierpnia 2009, 22:27

...Jes­teś lep­szy niż niejed­na dieta 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 sierpnia 2009, 11:17

..i tak dzień za dniem..a ja słodzę solą..kar­mię się tym cze­go nie ma.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 sierpnia 2009, 12:47

Zaśmieca­my sa­mych Siebie.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 sierpnia 2009, 23:52

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]