sand, teksty z sierpnia 2010 roku

7 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

Od zaw­sze mu­zyce to­warzyszy tęsknota
Od zaw­sze człowiek wy­pat­ru­je dru­giego człowieka... 

myśl
zebrała 112 fiszek • 23 sierpnia 2010, 18:05

Po­zos­tałości Twoich skrzydeł,
to mo­je łopat­ki od­ciśnięte na nie Two­jej pościeli
Ulot­ność nielo­tem pozostanie...


in­spi­red bjork pa­gan poetry 

myśl
zebrała 87 fiszek • 22 sierpnia 2010, 12:36

Chciałoby się op­ty­mis­tycznie pisać,
lecz pióro nie ma uśmie­chniętej twarzy,
a Ty piór, by móc wzlecieć... 

myśl
zebrała 93 fiszki • 14 sierpnia 2010, 23:57

Poj­mo­wanie świata może i trąci wolnością,
ale tak nap­rawdę czu­jesz smród, gdy nikt nie ro­zumie
Twojego... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 11 sierpnia 2010, 00:19

Miłość i cier­pienie te sa­me bu­ty noszą,
a jakże in­ne śla­dy zostawiają... 

myśl
zebrała 139 fiszek • 7 sierpnia 2010, 23:48

Dziś uk­ry­ta myśl pośród wielokropków,
bo­li bar­dziej, niźli najgłośniej­sze milczenie... 

myśl
zebrała 115 fiszek • 4 sierpnia 2010, 12:07

Teore­tycznie człowiek ma doła,
a prak­tycznie nie ma na­wet łopaty... 

aforyzm
zebrał 160 fiszek • 2 sierpnia 2010, 23:36

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]