sand, teksty ze stycznia 2011 roku

13 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest sand.

naucz się ugi­nać, bo lek­kość życia nie szczędzi ciężaru... 

aforyzm dnia z 20 sierpnia 2011 roku
zebrał 179 fiszek • 31 stycznia 2011, 21:34

cza­sem brak mi pełni, by móc zawyć... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 30 stycznia 2011, 00:57

przy­pad­ki dob­rze znają swo­je miejsca,
po których człowiek zaw­sze się odmienia... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 stycznia 2011, 12:53

zaz­wyczaj de­likat­nie mówiąc, myśli się za mocno... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 23 stycznia 2011, 23:20

życie może być przy­ziem­ne, bądź zu­pełnie kosmiczne
wszys­tko za­leży, gdzie trzy­masz głowę... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 22 stycznia 2011, 23:36

ta­kie to niepoukłada­ne, że ludzie
od­chodząc bałaganią... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 17 stycznia 2011, 19:03

można spa­lać się w og­niu codzienności,
bądź mieć władzę nad nią i za­pałki w ręku... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 14 stycznia 2011, 10:45

men­talnie i ducho­wo jes­teśmy dos­ko­nali, fi­zycznie nieosiągalni... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 13 stycznia 2011, 16:21

każda możność po­myśle­nia 'co by było gdyby...'
spro­wadza nas do parteru... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 10 stycznia 2011, 22:28

możesz być zam­kniętą książką, a znaj­dzie się ta­ki człek,
co Cię będzie czy­tał ot­warcie bez przerw i zakładki... 

aforyzm dnia z 30 listopada 2011 roku
zebrał 170 fiszek • 9 stycznia 2011, 01:10

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]