sand, teksty ze stycznia 2012 roku

5 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest sand.

są etapy,
gdzie ku­beł zim­nej wo­dy udowadnia,
jak bar­dzo nie umiemy pływać... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 26 stycznia 2012, 22:29

bezbłędnie da­jemy się za­pisy­wać ludziom,
za­pomi­nając o płachtach na byki... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 25 stycznia 2012, 19:39

mu­zyka w nas płynie,
a my w niej toniemy... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 11 stycznia 2012, 09:13

człowiek szu­ka spełnienia
nie marzeń, a siebie... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 5 stycznia 2012, 23:40

nie za­sypia się i nie kocha na chwilę,

nie przy­mykaj­my po­wiek
na sze­rokie po­la widzenia... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 4 stycznia 2012, 15:38

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]