sand, teksty z września 2010 roku

9 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest sand.

Nie dos­trzeżesz zasłony potknięć,
póki jej nie powiesisz... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 28 września 2010, 21:27

Cza­sem siła szko­pułu tkwi w człowieku
Reszta, to tyl­ko szczegół... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 25 września 2010, 13:07

Jest ta­ka emoc­jo­nal­ność, co zamyka
ludzi w butelkach
wa­biąc ko­lorem szkła i bu­kietem chwil... 

myśl
zebrała 107 fiszek • 18 września 2010, 23:04

Nie is­tnieją prze­budze­nia po najlepszych
snach, one są na­macal­ne gdy nie śpisz... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 16 września 2010, 16:16

Życie to tyl­ko jed­na kwes­tia, o wielo­wymiaro­wym czasie... 

myśl
zebrała 88 fiszek • 11 września 2010, 12:04

Uczu­cia by­wają per­ma­nen­tne, dają swój popis
od cza­su do cza­su, roz­ma­zując oczy... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 9 września 2010, 12:49

Z wsze­lakich odurzeń, to myślo­we stanowić
może zgubną ułudę marzenia... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 8 września 2010, 19:15

Nie mogę po­wie­dzieć, że życie to coś pomiędzy,
ale nie mogę też zaprzeczyć... 

myśl dnia z 24 lipca 2014 roku
zebrała 74 fiszki • 6 września 2010, 23:33

Nieje­den przełom nas jeszcze złamie,
póki kroczy­my za ur­wa­nymi śla­dami oczekiwań... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 1 września 2010, 17:21

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]