sand, aforyzmy

58 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest sand.

Człowiek tra­fia tam,
gdzie w życiu by nie zabłądził... 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 29 kwietnia 2015, 00:04

Nasze życie jed­nak polega,
nie chcąc w połowie być pustym... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 5 kwietnia 2015, 00:43

Wszys­cy na raz tworzy­my
ob­raz sa­mot­ności nieugiętej,
na pros­te zbliżenia... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 30 marca 2015, 00:07

Nie znam gro­na,
ale w kiści się odnajdę... 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 9 marca 2014, 00:33

by­wają os­tre gry i tępi zwycięzcy... 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 21 marca 2013, 10:30

życie się składa,
a my ta­cy niepoukłada­ni
pot­ra­fimy w li­nii pros­tej wszys­tko położyć... 

aforyzm
zebrał 94 fiszki • 20 kwietnia 2012, 23:44

ile załamań po­gody, ty­le pod­noszeń na duchu... 

aforyzm
zebrał 95 fiszek • 15 kwietnia 2012, 00:34

Rzeczy­wis­tość jest bar­wna, tyl­ko człowiek
od­najdu­je się w niej zbyt szary... 

aforyzm dnia z 3 maja 2012 roku
zebrał 174 fiszki • 28 marca 2012, 23:20

z tru­dem się pisze, gdy wszys­tko oczywiste,
a nicze­go nie da się już odkryć... 

aforyzm
zebrał 140 fiszek • 25 lutego 2012, 12:34

nie umiem pi­sać bardziej,
ale cza­sem widzę włas­ny wyraz
na nies­wo­jej twarzy... 

aforyzm dnia z 22 grudnia 2011 roku
zebrał 146 fiszek • 9 grudnia 2011, 09:15

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]