sand, myśli, strona 4

285 tekstów (myśli) – auto­rem jest sand.

między mężczyzną, a ko­bietą
jest opo­wieść
od zaw­sze do nigdy...

Odtwórz  

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 września 2013, 00:31

kiedyś prze­rośnie nas wszystko,
jak gdy­by nig­dy nic
w niczy­jej grawitacji...


Odtwórz  

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 sierpnia 2013, 01:20

jeśli kiedy­kol­wiek uj­rzysz in­ny skra­wek ziemi,
to niech Ci się nie zda­je, że zapłaczesz in­ny­mi łzami...

Odtwórz  

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 sierpnia 2013, 01:44

pil­nujmy siebie na myśli, nie gu­biąc dosłownie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 sierpnia 2013, 00:41

chciałabym tęsknić w in­nym języku,
byłoby łat­wiej pos­ma­kować pustki... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 lipca 2013, 22:09

ciężko dziś wska­zać myśl,
którą masz na końcu palca... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 lipca 2013, 23:19

za­kochałam się w rzeczy samej,
bez pa­mięci dla niego... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 lipca 2013, 01:40

za­siewa­my cza­sem, by do­rosnąć kiedyś... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 czerwca 2013, 18:44

kocham się w ka­wałkach,
bo życie tak nas­tra­ja i
burzy po całości... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 kwietnia 2013, 23:17

może kiedyś się od­niosę
do tych miejsc,
niez­mien­nych w tu i teraz... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 kwietnia 2013, 23:22

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]